Uygunluk Beyanları

Uygunluk Beyanında “apostil” gerekir mi?

Uygunluk Beyanları, 01.03.2019 tarihinden itibaren Ürün Takip Sistemine kaydedilirken EC Sertifikalarında olduğu gibi belge aslı, Türkçe noter onaylı çevirisi ya da belge apostilli aslı ile birlikte yeminli çevirmen onayı ile birlikte Ürün Takip Sistemine dilekçe numarası alınarak fiziksel olarak teslim edilmeye başlamıştır.

Sınıf I cihazlar için hazırlanan Uygunluk Beyanlarında diğer sınıflar için hazırlanan uygunluk beyanlarına göre herhangi bir farklılık var mıdır?

Sınıf I cihazlar, düşük risk ihtiva içerdiklerinden dolayı EC Sertifikası zorunlu olmayan tek sınıf türüdür. Sınıf I cihazlarla diğer sınıfların aynı uygunluk beyanında BULUNMAMASI gerekir. Sınıf I için düzenlenen Uygunluk Beyanlarında 93/42/EEC Ek VII göndermesi MUTLAKA YAPILMALIDIR.

Uygunluk Beyanlarında geçerlik tarihi bulunması gerekiyor mu? Geçerlik tarihi sona eren uygunluk beyanları için hangi yöntem izlenmelidir?

Uygunluk Beyanları için ÜTS’de özellikle tanımlanmış bir geçerlik tarihi alanı bulunmamaktadır. Ancak, düzenlenen Uygunluk Beyanında bir geçerlik tarihi varsa ÜTS’de geçerlik tarihi alanında belirtilmelidir.