Y Ü K L E N İ Y O R
. . .
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhasApp Destek Hattı

KVK Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin tarafımıza işbu Formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

İsim ve Soyad:
T.C.K.N.:
Pasaport No:
Telefon Numarası:
E-posta:
Adres:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamındaki haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan personel, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı )

 

☐         Müşteri/Hasta

☐         Ziyaretçi

☐         Çalışan Personel

 

☐         Eski  Çalışanım Çalıştığım Yıllar:

☐         İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih:

 

☐         Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:

☐         İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

 

☐         Tedarikçi

 

 

☐         Diğer (Açıklayınız…)

  1.  Lütfen KVKK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  •  Elden teslim almak

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 İşbu başvuru formu, Medikoz Tercüme Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd Şti ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Medikoz Tercüme Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd Şti tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Medikoz Tercüme Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd Şti ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Medikoz Tercüme Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd Şti, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 Başvuru Sahibi

(Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı             :

Başvuru Tarihi        :

İmza                      :

Değerlendirme Yap
Değerlendirmeniz Gönderildi!
Değerlendirmeniz Gönderiliyor!
* Puanınız

Copyright © 2024 | Medikoz Çeviri | Tüm hakları saklıdır.