Tıbbi Tercümede Noterlik Muafiyeti

Tıbbi Tercümede Noterlik Muafiyeti

Medikal firmalar için çoğu zaman büyük bir maliyete neden oluyor noterlik onayının yaptırılması tıbbi çeviri işleminden sonra. Çeviri işlemine ödenen meblağdan çoğu zaman daha yüksek oluyor bu tutar, dolayısıyla TİTUBB işlemlerine başlamadan önce maliyetler ortaya çıkıyor. Bu durum da belirli ölçülerde mali bir hayal kırıklığına neden olabiliyor.

Bu yazımızda Sağlık Bakanlığında kayıt işlemleri sırasında noterlik tasdiki gerektirmeyen metinlerden bahsedeceğiz. Umut ederiz ki; bu yazımızdan sonra medikal firmalar çeviri maliyetlerinin üzerine çıkan dolaylı ödeme kalemlerinden birini ekarte edebilmiş olacaktır.
Dilerseniz öncelikle bazı tanımları vererek başlayalım:

*Yeminli tercüme: Genelde yanlış bilinen ve yorumlanan bir kavramdır. Yemin ya da yeminli ifadesi sadece meslek mensubu yani çevirmen için kullanılabilir. Bunun dışında kalan yeminli büro, yeminli tercüme bürosu, yeminli çeviri gibi tüm kavramlar galat-ı meşhurdur. Yani, gerçeği ve doğru yansıtmamaktadır. Sadece çoğu kişi tarafından doğru bilinen bir yanlıştır. Doğrusu ise yeminli çevirmen tarafından metinlerin kaleme alınmasıdır. Çevirmen, noter huzurunda bir yemin eder. Bu yemin ifadesinde ilgili dili bildiği ve yapacak olduğu çeviri işlemlerinde gerçek ve doğruları tam olarak aktaracağı bilgileri güvence altına alınır. Çevirmen bu yemini HUMK usulüne göre gerçekleştirir.

*Çeviride noterin onayı: Yukarıda çevirmenin nasıl yemin ettiğine kısaca değinmiştik. Peki bir belge üzerinde noterin neden imzası ve mührü var? Ve üstelik bu imza ve mühür için çeviri ücretinden daha fazla bir bedel ödemek zorundasınız? Bunu şöyle bir örnekle izah edebiliriz: Bir üretim firmasını düşünelim. Bu firmanın bir ticari unvanı olduğunu değerlendirelim. Örneğin “ABCDVYZ Medikal” olsun bu örnek firma. Bu firmanın ürünlerinin markası vardır, marka adı ürün adından genelde farklıdır. Üretilen ürünün bir kateter olduğunu düşünelim. Üreticisi ABCDVYZ Medikal olan bu ürünün marka adının ise “Tough Catheter+” olduğunu düşünelim. Çeviri metinlerde de aynı durum geçerli. Çevirmen, metnin yazarıdır. Metnin yazarı olarak alt kısmı imzalar ve bu imzası ile çevirmen “Elinizdeki metni bizzat ben doğru ve eksiksiz bir şekilde çevirdim” güvencesini verir bize. İlgili noterlik makamı ise bu metni imza ve mühürü ile “Bu metni imzası bulunan çevirmenin oluşturduğunu ve bizler de bu çevirmenin bu dili bildiğini biliyoruz” demektedir en basit tarifiyle.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından TİTUBB kayıt işlemleri sırasında talep edilen muhtelif belgeler vardır. Bazı belgelerde noterin de belgeyi onaylaması istenmektedir. Bu belgelerin en başında ise EC Sertifikaları gelmektedir. EC Sertifikaları, üreticinin üretim sistemini, kullanılan kalite sistemini, ürün üzerinde yapılan tasarımı ve sair konuları belirli yönetmeliklere ve mevzuata göre onaylar. Bu Yönetmeliklerden en bilineni 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlara ilişkin Yönetmeliktir. EC Sertifikasını düzenleyen bağımsız bir Onaylanmış Kuruluştur. Bu Kuruluş, yaptığı bir denetim ve gözetime göre bu sertifikayı düzenleyerek üreticiye teslim eder. Bu tür sertifikalar genellikle ürünün Avrupa Topluluğu sınırlarında pazara arz edilebileceğinin, pazar için gerekli şartları karşıladığının teminatıdır. Bundan dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası da bu sertifikaların belge ile birlikte arz edilmesini şart koşmaktadır. EC Sertifikaları, çevirileri ile birlikte arz edilir. Çünkü, genelde yurt dışından getirilen ürünlerin belgeleri de yabancı bir dille genellikle de İngilizce olarak düzenlenmektedir. Şimdi gelelim yazımızın çatısını oluşturan “Noterlik Onayı Muafiyetine”. Eğer elinizde bulunan EC Sertifikasının aslını da Sağlık Bakanlığına teslim edecekseniz noter onayı yaptırmanıza gerek yok. Zira, bu konuda yayınlanmış olan bir duyuru da var. Bu şekilde noterlik onayı yaptırmadan EC Sertifikalarınızı teslim etmeniz mümkün. EC Sertifikaları dışında yetki belgelerinin de noter onayı gerekmektedir. Bununla beraber, kullanım talimatları, uygunluk beyanları ve diğer tüm belgeler sadece çevirmenin imzası ile Sağlık Bakanlığına arz edilebilir.

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]
Henüz yorum yapılmamış

Yorum yazın