Üretici Kuruluşlar tarafından düzenlenen ve ürünün bağlı olduğu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren belgelerdir. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi için zorunlu kayıt edilmesi gereken belgeler arasındadır. Belge üzerinde üreticinin unvanı ve tam adresi, ürünün sınıf bilgisi, ilgili Yönetmelik ve ek bilgisi ve belgenin düzenlenme tarihi bulunmalıdır. Uygunluk Beyanlarında ürün sınıfı ve Yönetmelik ek bilgisinin uyumlu olması gerekmektedir. Uygunluk Beyanları konusunda daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Uygunluk Beyanları, üreticiler tarafından düzenlenen ve ilgili ürünün belirli bir kalitede üretildiğinin beyan edildiği belgelerdir. Bu belgeler üreticinin ve dolaylı olarak ithalatçı Kuruluşun sorumluluğundadır. Uygunluk Beyanlarında her sayfanın üretici tarafından imzalanması gerekmektedir. Bunun yanında, Sınıfa göre ek bilgisinin belirtilmesi önemlidir. Üreticinin açık adresi ve ülke bilgisi zorunlu bilgilerdendir. Ayrıca, Uygunluk Beyanlarında zorunlu olmayan ilave bilgilerin verilmesi durumunda belgenin güncelliğinin takip edilmesi büyük önem taşır. Uygunluk Beyanlarının geçerlik tarihi yoktur. Bu nedenle, uygunluk beyanlarına geçerlik tarihi yazılmaması olası belge sorunlarının önüne geçebilir.