Noter onayı gerektirmeyen durumlar

Ürün Takip Sistemine kaydedilecek belgelerin bir kısmı noter onayı gerektirirken bazı belgelerde ve bazı durumlarda noter onayı yapılması gerekli değildir.

Noter onayı gerektirmeyen belgeler:
Uygunluk Beyanları
Kullanım Talimatları/Kullanım Kılavuzları
Etiketler

Noter onayı gerektirmeyen durumlar:
Bilindiği üzere EC Sertifikalarında, Yetki Belgelerinde ve ISO 13485 Kalite Yönetim Sistemi Belgelerinde Ürün Takip Sistemine kayıt işlemi sırasında ilgili belgelerin çevirilerinin noter onaylı olması istenmektedir. Bununla beraber, EC Sertifikalarının, Yetki Belgelerinin ve ISO 13485 belgelerinin belge asılları ile Ürün Takip Sistemine başvurulması yani bu belgelerin asıllarının Sağlık Bakanlığına fiziki olarak teslim edilmesi halinde yapılan çevirilerin noter onayı almasına gerek yoktur.