Global Medical Device Nomenclature

Tıbbî cihazların tüm dünyada tek bir kodlama sistemi ile sınıflandırılmasını amaçlayan GMDN (Global Medical Device Nomenclature-Evrensel Tıbbî Cihaz İsimlendirme Sistemi) Ürün Takip Sistemi kayıt işlemleri sırasında gerekli olan bir koddur. Kodun açıklaması, sayısal değeri ve ürüne ait sınıf bilgisi ile açıklamaları içeren bir düzende oluşturulan kod GMDN Ajansı tarafından üretilmektedir. Uygunluk Beyanları ve diğer belgeler üzerinde belirtilen bu kodun ÜTS’de kayıtlı listede yer almaması durumunda Türkçeleştirilmesi gerekmektedir.

GMDN Kodları, GMDN Ajansı (GMDN Agency) tarafından oluşturulan jenerik kodlardır. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sisteminde GMDN Kodlarından çok sayıda bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce Ürün Takip Sistemine girişi yapılmayan GMDN Kodlarının Türkçe çevirilerinin yapılması gerekmektedir.