Gizlilik Politikası

Medikoz Tercüme İnternet sitesi sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir, sunulan Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvelik Kurumu, Ürün Takip Sistemi, Tıbbî Cihaz Kurumu ile ilgili tıbbî cihaz kayıt ve güncelleme işlemlerine ilişkin bilgileri okuyabilir, dilerseniz Kuruluşumuzun sunmuş olduğu ayrıcalıklı fiyatlarla hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Size özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

Kısa mesaj (SMS), e-posta vb. iletişim kanalları kullanılarak Kuruluşumuzca tarafınıza yapılan bilgilendirmeleri almak istemiyorsanız 0 312 911 1 363 numaralı telefondan Kuruluşumuzu arayarak ya da [email protected] adresine e-posta göndererek bildirmeniz yeterli olacaktır.

Sitemizdeki bilgiler, yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde hazırlanmış olup mevzuat ve uygulamada olabilecek değişiklikler söz konusu bilgilerin doğruluğunu etkileyebilecektir. Bu bilgiler, kullanıcıların faydalanması amacıyla sunulmuş olup kesinlikle ulusal yetkili otoriteler nezdinde kayıt güvencesi anlamına gelmemektedir.

Sitemizin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan Medikoz Tercüme sorumlu değildir.

Medikoz Tercüme üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Medikoz Tercüme, bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı Medikoz Tercüme tarafından hiçbir garanti verilmemektedir.

Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Medikoz Tercüme’ye aittir. Sitemizin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları kuruluşumuzda saklıdır. Herhangi bir kişi/kuruluş, Kuruluşumuzun önceden yazılı iznini almadıkça, sitemizin belli bir kısmını başka bir İnternet sitesinde kullanamaz veya sitemize başka bir İnternet sitesinin bağlantısını kuramaz.

Sitemizde yer alan bilgi, piyasa gözetimi ve deneyimleme faaliyetleri sonrasında elde edilmiş olup Medikoz Tercüme tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde yer bilgilerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup bu bilgiler belli bir tıbbî cihazın kayıt işlemi için verilmemektedir. Bu nedenle bu İnternet sitesinde yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu tür verilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı Medikoz Tercüme sorumlu değildir.

Medikoz Tercüme, müşterilerinden zorunlu olarak alması gereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için Medikoz Tercüme, sistem altyapısı ve İnternet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır. İlgili mevzuat gereğince, titizlik, bağlılık, tarafsızlık ve gizlilik esasları çerçevesinde hizmet vermekteyiz. Etkin, kaliteli ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda çeviri hizmeti verebilmek için, yasal zorunluluk durumları haricinde bazı bilgileri müşterilerimizden temin ederek işlemekteyiz. Ancak söz konusu bilgilerden, kişisel veri niteliğinde olanları yasal bir zorunluluk ya da kişisel veri sahibinin izni olmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmamaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kuruluşumuz Veri Sorumlusu olup 11. Madde kapsamında 0312 911 1 363 numaralı telefondan ya da [email protected] adresi üzerinden başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle her zaman 0312 911 1 363 numaralı telefondan ve [email protected] adresi üzerinden bağlantıya geçebilirsiniz.