EC Sertifikaları

Sınıf I ürünler için EC Sertifikası ihtiyacı yoktur. EC Sertifikası beklenilmeden Uygunluk Beyanı ve diğer gerekleri sağlayarak ÜTS’ne kayıt işlemi yapılabilir.

ÜTS’ye kayıt edilecek tüm EC Sertifikaları Türkçeleştirilerek önce çevirmen tarafından imza edilmelidir. Sonrasında ise (belgenin aslı TİTCK’na teslim EDİLMEYECEKSE) noter onayı aranır.

Noterlikler Harçlar Kanununa tabi olarak işlem yaptığı için ülke genelinde Noterlik işlem bedellerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Bununla beraber, 1701529408 sayılı başvurumuza cevaben “ÜTS başvurularında arkalı önlü çıktı alınarak yapılan başvuruların geçerli olduğu” belirtildiğinden Noterlik işlemlerinde değerli kâğıt ücretleri, arkalı önlü çıktı alınarak azaltılabilir.

ÜTS İNGİLİZCE DUYURULAR