Hizmetlerimiz

 • EC Sertifikası
  12/12/2017
  Onaylanmış Kuruluşlar tarafından düzenlenen, ürüne ya da üretim/tasarım sürecine ilişkin sistemlerin kalitesinin onaylandığı belgelerdir....
 • Etiketler
  12/12/2017
  Tıbbî cihazların son kullanıcıya sunulması için ambalajları üzerinde bulunan bilgilerin Türkçe olması zorunludur. Bundan...
 • GMDN Kodu
  12/12/2017
  Tıbbî cihazların tüm dünyada tek bir kodlama sistemi ile sınıflandırılmasını amaçlayan GMDN (Global Medical...
 • Kullanım Talimatı
  12/12/2017
  Kullanım Talimatı ,Üretici Kuruluşlar tarafından düzenlenen ve ürünün kullanımı hakkında kullanıcıya bilgiler veren, Sağlık...
 • Uygunluk Beyanı
  12/12/2017
  Üretici Kuruluşlar tarafından düzenlenen ve ürünün bağlı olduğu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren belgelerdir. Sağlık Bakanlığı...
 • Yetki Belgesi
  12/12/2017
  93/42/EEC sayılı Tıbbî Cihaz Yönetmeliğinin uyumlaştırılmış ulusal mevzuat hükümlerine göre tıbbî cihazların yerel pazarda...