Tıbbî cihazların son kullanıcıya sunulması için ambalajları üzerinde bulunan bilgilerin Türkçe olması zorunludur. Bundan dolayı etiketlerin ambalaj üzerinde kısa ürün bilgilerini de gösterecek şekilde ve Türkçe hazırlanması gerekmektedir.

Ürünlerin üzerinde kullanılacak etiketlerde içerik bilgisi ve KÜB (kısa ürün bilgisi) bulunmalıdır.

CE bilgisi, Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası da etiketlerde belirtilmelidir.